משרד מוביל בישראל

בתחום

תובענות ייצוגיות ונגזרות 

אודות המשרד

עורכי הדין עמית מנור ויוקי שמש הקימו בשנת 2001 את המשרד: עמית מנור-יוקי שמש, עורכי דין.

ייעודו ושאיפתו של המשרד הם לעסוק אך ורק בתביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות.

התמחות המשרד

המשרד מעורב בהגשת תביעות ייצוגיות ונגזרות רבות ומשמעותיות שהתנהלו בישראל, עיקרן - בתחום שוק ההון, וחלקן - בתחום הצרכני.
המשרד פועל בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מובילים בארצות הברית.

חדשות

אושר הסכם פשרה חלקי (מתוקן) בת"צ 62701-07-17 פ.מ.א. ואח' נ' Panasonic ואח'. ראו את הנוסח המלא של הסכם הפשרה תחת לשונית 'חדשות'.